Hidroelektrik Santraller Hakkında Özet Bilgi

Yaklaşık 10 yıl sonra, Türkiye’de elektrik enerjisi talebi 400 milyar kWh’i geçecek. Bu talebi karşılayabilmek için yerli ve yenilenebilir kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekli. İşte bu aşamada kurulacak her bir tesisin; tekniğine, çevreye ve  estetiğe önem verilerek yapılması gerekiyor.

Su, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında geliyor. Akarsuların üzerlerine yapılan hidrolik santaller, suyun potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi ile elektrik üretimi sağlayan sistemler; depolamalı ve depolamasız olmak üzere iki şekilde yapılıyorlar.

Depolamalı santraller; akarsuyun uygun bir yerine set yapılarak, suyun depolanmasıyla oluşturuluyor. Depolamalı hidroelektrik santraller karmaşık ve pahalı sistemler.

Depolamasız santraller; Nehir Tipi denilen, çoğunlukla orta ve küçük ölçekli santraller. Bu santrallerdeki dezavantaj, kurak mevsimde gerekli debinin sağlanamama olasıllığı. En büyük avantajı ise, maliyetlerinin düşük oluşu.

Bugün, Nehir Tipi Elektrik Santralinin, ülkemizde ve dünyada çok sayıda başarılı uygulamaları var.

Bizim üzerinde çalıştığımız proje de, Nehir Tipi bir Elektrik Santrali Projesi.

Hemen yan taraftaki TEİAŞ dan temin edilmiş olan tablolardan durumun ehemmiyeti anlaşılabilir.