(Tasarımda her türlü değişiklik yapma hakkı şirketimize aittir.)

Projemizin tasarım görüntüsü.

Hayat 1-2 Regülatörü ve HES

Şirketimiz, Antalya Gündoğmuş İlçesi Köprülü Kasabası civarındaki Küçük Çay ve Alara Çayı üzerinde yapımı düşünülen, Hayat 1-2 Regülatörü ve HES projesi üzerinde çalışmaktadır.

Projemiz 7,27 MWm / 5,9 MWe gücünde “Nehir Tipi Santral” olarak planlanmıştır. Yıllık Toplam  Enerji Üretimi  30.150.000 kWh olacaktır.

Antalya Gündoğmuş İlçesindeki Cündere Şelalesi (Uçansu Şelalesi – Alara Şelalesi), muhteşem görselliği ile sularını vadinin tabanına akıtarak Alara Çayının ana kolunu oluşturmakta olup; proje alanımız, bu görsellikten yaklaşık 400 mt. sonra başlamaktadır.

Proje ile ilgili yapılan incelemelerde, yapılacak Nehir Tipi Elektrik Santralin çevreye olumsuz etki yaratmayacağı belirlenmiştir. Hatta, yöreye uygun olmak kaydıyla, ağaçlandırma çalışmalarına destek olunacaktır.

Ayrıca, proje sahasında önceden belirlenmiş ve korunması gerekli hayvanlar listesinde bulunan herhangi bir hayvan türü olmadığı belirlenmiştir.

Yine yapılan bir başka araştırma sonucunda, bölgede HES yapılanmasından olumsuz yönde etkilenecek tarihi ve kültürel varlığın bulunmadığı belirlenmiştir. İnşaatlar sırasında kültürel varlık tespit edildiği takdirde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurularak gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

HES’lerle ilgili olarak itiraz edilen konulardan birisi de “Can Suyu” konusudur. Bazı işletmelerde hiç can suyu bırakılmadığı veya bırakılması gereken değerin çok altında bırakıldığı ifade edilmektedir. Bu tip uygulamaların çevrenin ekolojik yapısına zarar vereceği açıktır. Bu konuda daha işin başında gerekli önemi veren şirketimiz, projesini, ilgili YÖNETMELİK’te belirten  “doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10’u” şeklinde yapmış bulunmaktadır.

SONUÇ: Proje, Türkiye’nin enerji açığını karşılamak için gerçekleştirecek olan önemli bir yatırımdır. Bilindiği gibi nehir tipi hidroelektrik santraller, enerji üretimi konusunda en temiz sistemler olup, işletme aşamasında çevreye hiç zarar vermemektedir. İnşaat aşamasında verilen zararlar da geçici olup, gerekli önlemler alınarak, projenin tamamlanması ile de sona erecektir. Proje, hem ülke ekonomisine katkı sağlarken, yörenin ekonomik ve sosyal yapısına canlılık getirecektir.